Opinnäytteet

Pihlajaniemi J (2005)

Rivinoja V (2005)

Väänänen P (2005)

  • Läheisyyteen perustuva sisällön jakelu RFID- ja Bluetooth-tekniikoita hyödyntäen
  • Opinnäytetyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
  • Koko opinnäyte (PDF)

Leinonen H (2004)

  • Kuuluvuusmittaukset ja WLAN-paikannus panOULU-verkossa
  • Opinnäytetyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
  • Tiivistelmä

Aittola M (2003)