Resurssit

Keskitetty monitorointijärjestelmä

Monitorointijärjestelmä on itse rakennettu ohjelmisto, jolla kerätään laaja joukko erilaisia tilastoja sekä yksittäisistä tukiasemista, koko verkosta että verkkoa käyttävistä laitteista. Esimerkkejä voit tarkastella Käyttötilastot-sivulla.

Kehittynyt IP-verkkojen analysointijärjestelmä

Analysointijärjestelmä koostuu pakettidataa keräävistä antureista ja pakettidatan analysointiin käytettävästä ohjelmistosta. Antureita on kolmea tyyppiä: kaikkien panOULU-verkon pääkytkimen kautta kulkevien pakettien otsikot keräävä runkoanturi, valinnaisesta verkon pisteestä kulkevien pakettien otsikot keräävä etäanturi ja WLAN-anturi, jolla voidaan kerätä WLAN-paketteja halutussa paikassa. Pakettidatan analysointi tehdään Clarified Networks Oy:n Tia-työkalulla, joka on edelleen kehitetty versio palkitusta HowNetWorks-työkalusta. Tia mahdollistaa mm. useista lähteistä kerättyjen pakettivirtojen sekvenssien ja keskinäisten kausaalisten suhteiden visualisoinnin.