Sata tekoa Oulusta -tunnustus numero 50 kymmenen vuotta täyttävälle panOULU WLAN-verkolle

Ke, 10/16/2013 - 10:52 -- admin

Sata tekoa Oulusta –kampanjan tunnustuksen numero 50 saa kymmenen vuotta täyttävä panOULU WLAN-verkko.
Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, OAMK:n ja Oulun Puhelin Oy allekirjoittivat 15.10.2003 panOULU-
yhteistoimintasopimuksen, ja liittivät WLAN-teknologialla toteutetut ns. vierailijaverkkonsa yhdeksi yhtenäiseksi
verkoksi, joka nimettiin panOULU (public access network OULU) -verkoksi.

panOULU-verkko on tänään tärkeä osa Oulun kaupungin kunnallista monikanavaista palveluinfrastruktuuria ja
älykkään yhteisön brändiä. Verkosta on tullut Oulun seudun käyntikortti, joka osaltaan symboloi sekä Oulun seudun
osaamista langattoman tiedonsiirron teknologioissa että kuntasektorin, tutkimus- ja oppilaitosten ja teollisuuden
saumatonta yhteistyötä Oulun seudun hyväksi. Tämä yhteistyö ja Oulun kaupungin vahva poliittinen ja operatiivinen
sitoutuminen ovat taanneet panOULU-verkon hengissä pysymisen jo kymmenen vuoden ajan. Vuosien varrella verkko
on ollut ja on yhä edelleen myös arvokas resurssi lukuisille T&K-hankkeille. Ainutlaatuisen
yhteistoimintaperiaatteensa ansiosta verkon ylläpito maksaa Oulun kaupungille alle yhden euron vuodessa jokaista
oululaista kohden.

panOULU-verkon konsepti on kehittynyt niin, että tänään viiden kunnan, neljän julkisen organisaation ja kaupallisten
toimijoiden yhdessä tarjoamassa verkossa on 1440 tukiasemaa. Verkon laajuus suhteessa yhteisön kokoon ja sen
tarjoama avoin (ei käyttäjätunnusta tai rekisteröitymistä), maksuton ja rajoittamaton Internet-yhteys tekevät
panOULU-verkosta suurimman lajissaan maailmassa. Verkkoa käyttää kuukausittain yli 50 000 laitetta, joista
merkittävä osa kuuluu Oulussa vieraileville.

Tärkeä siemen panOULU-verkon synnylle istutettiin Tekesin, Oulun kaupungin ja teollisuuden rahoittamassa
Rotuaari-projektissa, joka vuosina 2002-2003 rakensi Oulun ydinkeskustaan 20 tukiaseman laajuisen RotuaariWLAN-
verkon kunnollisen langattoman Internet-yhteyden tarjoamiseksi. Merkittävä virstanpylväs panOULU-verkon
kasvussa oli Oulun kaupungin TAITO Oulu 400 -ohjelman julkistus Oulun kaupungin 400-vuotispäivänä 8.4.2005.
Lahjana kaupunkilaisille TAITO Oulu 400 -ohjelma laajensi joulukuuhun 2007 mennessä panOULU-verkkoa julkisiin
rakennuksiin ja alueille asennetulla 400 tukiasemalla. Käyttäjätunnuksen vaatinut kirjautuminen verkkoon poistettiin
kesäkuussa 2005, jolloin verkon käyttö tuplaantui välittömästi. Helmikuussa 2006 julkistettiin panOULU-liittymä,
kolmen operaattorin tarjoama tuote, jolla mikä tahansa organisaatio pystyi hankkimaan tiloihinsa panOULU-verkon.
Vuonna 2008 panOULU-verkkoon käytettiin ensimmäisen kerran Oulun kaupungin budjettirahoitusta - siihen asti
verkon rakentaminen ja ylläpito rahoitettiin eri julkisrahoitteisilla projekteilla ja teollisuuden tuella. Syksyllä 2009
rakennettiin EAKR- ja kuntarahoituksella panOULUseutu-verkko, jonka myötä verkko laajeni reilun kahdensadan
tukiaseman muodossa kahdeksaan Oulun seudun kuntaan. Tänään verkon pääliittymän ja runkopalvelut tarjoavat
yhteistyössä Oulun kaupunki ja Oulun yliopiston tietotekniikan osasto.

panOULU-verkon käyttö tilastoidaan raportointi- ja tutkimuskäyttöä varten. Teknisistä rajoituksista johtuen tarkat
käyttötiedot saadaan vain noin puolesta verkon tukiasemista. Verkon käyttö on vuosien varrella kasvanut tasaisesti
niin että 10000 laitteen raja saavutettiin heti TAITO Oulu 400 -ohjelmassa tehdyn verkon merkittävän laajennuksen
jälkeen 9/2007, 20000 laitetta 3/2010, 30000 laitetta 9/2011 ja 40000 laitetta 9/2012. Myös seudullisen
panOULUseutu-verkon käyttö on kasvanut tasaisesti 15000 laitteeseen asti. Arki-iltapäivien ruuhkatunteina verkossa
on enimmillään noin 2500 yhtäaikaista käyttäjää, mikä ajoittain näkyy verkon hitaana toimintana Internet-pääliittymän
ruuhkautumisen vuoksi. Tärkeimmät verkon käyttöä kuvaavat tunnusluvut vuonna 2012 (suluissa syyskuu 2013):
131628 (48920) laitetta, 13.7 (1.44) miljoonaa istuntoa, ja 301 (26.4) miljoonaa käyttöminuuttia. Syyskuussa 2013
verkkoa käyttäneestä 48920 laitteesta 16.9 % käytti verkkoa vähintään joka toinen päivä ja 36.1 % oli vierailijoita,
jotka käyttivät verkkoa vähintään 4 päivänä viikon mittaisen ajanjakson aikana. Laitteista 33.7 % oli Applen
valmistamia, 23.6 % Nokian, 19.8 % Samsungin ja 5.6 % Intelin. Mobiililaitteiden suhteellisen osuuden kasvua
kuvastaa se että esimerkiksi keväällä 2007 Intel-pohjaisten tietotokoneiden osuus verkkoa käyttäneistä laitteista oli
noin 40 %. Marras-joulukuussa 2012 tehdyn tutkimuksen perusteella verkon liikenteestä suurin osa syntyy virtaavaa
mediaa käyttävistä Internet-palveluista, YouTube etunenässä, ja Facebook oli puolestaan suosituin WWW-sivusto.

Lisätiedot:

Tags: 

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.